ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี
 สรุปแผนดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี (2557-2561)
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
มุมอาเซียน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการคมนาคม
ด้านระบบสาธารณูปโภค
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  กิจกรรมโครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๘   พิธีเซ่นไหว้รับขวัญรถตู้ประจำเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์   กิจกรรมโครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
  กิจกรรมโครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๘
  พิธีเซ่นไหว้รับขวัญรถตู้ประจำเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง พร้อมกันร่วมพิธีเซ่นไหว้รับขวัญรถตู้ประจำเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ ด้วยความยินดี อย่างพร้อมเพรียงกัน
  กิจกรรมโครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 
 
 
[ 24-04-2558] ประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๕๘    
 
[ 03-03-2558] ประชาสัมพันธ์แจ้งการรับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๘... 
[ 28-01-2558] ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ ค... 
[ 27-01-2558] ประชาสัมพันธ์แจ้งการจดทะเบียนพาณิชย์ผู้ค้างาช้าง... 
[ 07-01-2558] เรื่อง เชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘... 
[ 07-01-2558] เรื่อง ประชาสัมพันธ์แจ้งการรับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘... 
[ 12-12-2557] เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๘... 
[ 08-12-2557] เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์... 
 
  [ 27-04-2558 ]การรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อให้หน่ยงานส่วนภูมิภาคทราบและถือปฏิบัติเพื่อความรวมเร็ว 
  [ 27-04-2558 ]ผลการหารือเกี่ยวกับการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
  [ 27-04-2558 ]ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
  [ 27-04-2558 ]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 27-04-2558 ]การสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 
 [ 27-04-2558 ]สำรวจผลการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการ 
 [ 27-04-2558 ]สำรวจผลการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการ 
 [ 27-04-2558 ]สำรวจผลการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการ 
 [ 27-04-2558 ]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างภูมิคุ้มภัยยาเสพติดในเด็กปฐมวัย จังหวัดสุรินทร์ 
 [ 27-04-2558 ]แนวทางการจัดบรหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
 
[ 20-03-2558] เรื่องสอบราคาจ้างเหมาขยายผิวจราจรพร้อมลงหินคลุก บ้านเขวาสินรินทร์ หมู่ที่ ๒ เชื่... 
[ 20-03-2558] เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านนาตัง หมู่ที่ ๘ ตำบลเขวาสินริน... 
[ 20-03-2558] เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยหน้าฝายน้ำล้น บ้านนาตัง หมู่ที่ ๘ ตำบลเขวาสินร... 
[ 20-03-2558] เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านเขวาสินรินทร์ หมู่ที่ 2 ข้างห... 
[ 20-03-2558] เรื่อง สอบราคาจ้างเหมายกระดับถนนดิน บ้านเขวาสินรินทร์ หมู่ที่ ๑ จากห้วยตามาถึงนา... 
[ 28-01-2558] สอบราคาจ้างเหมาโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ชนิดไม่เกิน ๕๐ ที่นั่ง(๑)... 
 
     กระดานสนทนา... [กระดานสนทนา]   (อ่าน : 103/ ตอบ : 0)
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด