ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี
 สรุปแผนดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี (2557-2561)
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
มุมอาเซียน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 การจัดการความรู้ของท้องถิ่นในยุคไอที
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการคมนาคม
ด้านระบบสาธารณูปโภค
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ หนึ่ง   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558   นายอำเภอออกตรวจเยี่ยม  
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ หนึ่ง
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
  นายอำเภอออกตรวจเยี่ยม
 
 
 
[ 28-05-2558] ประกาศเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ เรื่องประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง    
[ 18-05-2558] ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘    
[ 24-04-2558] ประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๕๘    
 
[ 29-07-2558] ประชาสัมพันธ์แจ้งการับเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนสิงหาคม... 
[ 04-06-2558] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่ว... 
[ 06-05-2558] ประชาสัมพันธ์แจ้งการรับเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤษภาค... 
[ 06-05-2558] การจัดการความรู้ของท้องถิ่นในยุคไอที... 
[ 03-03-2558] ประชาสัมพันธ์แจ้งการรับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๘... 
[ 28-01-2558] ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ ค... 
[ 27-01-2558] ประชาสัมพันธ์แจ้งการจดทะเบียนพาณิชย์ผู้ค้างาช้าง... 
[ 07-01-2558] เรื่อง เชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘... 
[ 07-01-2558] เรื่อง ประชาสัมพันธ์แจ้งการรับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘... 
[ 12-12-2557] เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๘... 
 
  [ 28-08-2558 ]การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 
  [ 28-08-2558 ]การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2559 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
  [ 28-08-2558 ]แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ อปท. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในกิจกรรมที่2 ของรุ่นที่ 4[[เอกสารแนบ]]
  [ 28-08-2558 ]สำรวจข้อมูลงานสาธารณสุขท้องถิ่น[[เอกสารแนบ]
  [ 28-08-2558 ]แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 
 [ 28-08-2558 ]แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ (ก.ท.จ.) ครั้งที่ 8/2558
 [ 27-08-2558 ]การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (กรณีราคาทองคำผันผวน) 
 [ 27-08-2558 ]การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (กรณีราคาทองคำผันผวน) 
 [ 26-08-2558 ]แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 2 โครงการสัมมนาการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558
 [ 26-08-2558 ]ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ 
 
[ 18-08-2558] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาตัง หมู่ที่ ๙ ซอยทางเข้า... 
[ 18-08-2558] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโชคหมู่ที่ ๔ ซอยนางไพรินทร์ ... 
[ 18-08-2558] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขวาสินรินทร์ หมู่ที่ ๒ ทิ... 
[ 29-06-2558] สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านโชค) ชนิดแขวนพร้อมติดต... 
[ 29-06-2558] สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขวาสินรินทรืหมู่ที่ ๒ ภายในหมู่... 
[ 29-06-2558] สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโชคหมู่ที่ ๔ จากแยกทางหลวงชนบท (... 
 
     กระดานสนทนา... [กระดานสนทนา]   (อ่าน : 157/ ตอบ : 0)
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด