กระดานสนทนาทั้งหมด
   
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี
 สรุปแผนดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี (2557-2561)
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 การจัดการความรู้ของท้องถิ่นในยุคไอที
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
 
วันแซนโฏนตา
วันแซนโฏนตา
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ หนึ่ง
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ หนึ่ง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
 
นายอำเภอออกตรวจเยี่ยม
นายอำเภอออกตรวจเยี่ยม
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี ๒๕๕๘
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี ๒๕๕๘
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ สมัยวิสัมัญ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ สมัยวิสัมัญ
 
 
[ 20-10-2558] การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ต่อ ...   doc120151020073936.pdf 
[ 20-10-2558] การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ต่อ ...   doc120151020073858.pdf 
[ 20-10-2558] การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ต่อ ...   doc120151020073826.pdf 
[ 20-10-2558] การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ต่อ ...   doc120151020073425.pdf 
[ 20-10-2558] การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙   doc120151020073253.pdf 
 
[ 22-09-2558] ประชาสัมพันธ์การับโอน (ย้าย) พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอ ...   doc120150922031859.pdf 
[ 17-09-2558] การจัดการความรู้ (Knowledge Management)   doc120150917032907.docx 
[ 17-09-2558] คู่มือสำหรับประชาชน "การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ"   doc120150917032756.pdf 
[ 17-09-2558] คู่มือสำหรับประชาชน "การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   doc120150917032654.pdf 
[ 17-09-2558] คู่มือสำหรับประชาชน "การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   doc120150917032537.pdf 
 
[ 15-10-2558] สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือนกันยายน ๒๕๕๘   doc120151015044533.pdf 
[ 15-10-2558] สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘   doc120151015044455.pdf 
[ 15-10-2558] สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘   doc120151015044423.pdf 
[ 15-10-2558] สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘   doc120151015044315.pdf 
[ 15-10-2558] สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือนมิถุนายน   doc120151015044225.pdf 
 
 
  [ 27-11-2558 ]ขอความอนุเคราะห์จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนโครงการเด็กไทยแก้มใส ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สนใจเข้าร่วม (โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ) 
  [ 27-11-2558 ]โครงการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
  [ 27-11-2558 ]ชี้แจงประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ 
  [ 27-11-2558 ]การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559 ในระบบ Electronic Report (E-Report) 
  [ 27-11-2558 ]รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา : โต๊ะเรียน มอก.1494-2541 และเครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา : เก้าอี้เรียน มอก.2495-2541
 
 [ 27-11-2558 ]แจ้งการเปิดระบบทางด่วนรับ - ส่งข้อมูลบนเว็บไซต์
 [ 27-11-2558 ]แจ้งการเปิดระบบทางด่วนรับ - ส่งข้อมูลบนเว็บไซต์
 [ 26-11-2558 ]แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 23 พ.ย. 2558
 [ 26-11-2558 ]การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2559
 [ 26-11-2558 ]การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
  เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 ( โทร. 0-4458-2074 , โทรสาร 0-4458-2052 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615