ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี
 สรุปแผนดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี (2557-2561)
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
มุมอาเซียน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการคมนาคม
ด้านระบบสาธารณูปโภค
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  พิธีเซ่นไหว้รับขวัญรถตู้ประจำเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์   กิจกรรมโครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   กิจกรรมกีฬาเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  
  พิธีเซ่นไหว้รับขวัญรถตู้ประจำเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง พร้อมกันร่วมพิธีเซ่นไหว้รับขวัญรถตู้ประจำเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ ด้วยความยินดี อย่างพร้อมเพรียงกัน
  กิจกรรมโครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  กิจกรรมกีฬาเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
 
 
 
[ 30-11-2557] ทดสอบ    
 
[ 03-03-2558] ประชาสัมพันธ์แจ้งการรับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๘... 
[ 28-01-2558] ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ ค... 
[ 27-01-2558] ประชาสัมพันธ์แจ้งการจดทะเบียนพาณิชย์ผู้ค้างาช้าง... 
[ 07-01-2558] เรื่อง เชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘... 
[ 07-01-2558] เรื่อง ประชาสัมพันธ์แจ้งการรับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘... 
[ 12-12-2557] เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๘... 
[ 08-12-2557] เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์... 
 
  [ 05-03-2558 ]การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 2
  [ 05-03-2558 ]การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 1
  [ 05-03-2558 ]การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ 3/2558 
  [ 05-03-2558 ]ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2558 
  [ 05-03-2558 ](ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ) ด้วยสื่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ เพิ่มเติม
 
 [ 05-03-2558 ]พิธีณาปนกิจศพ นายประมวล ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก
 [ 03-03-2558 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรำบวงสรวงพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง
 [ 27-02-2558 ]แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เห็นชอบเป็นหลัการให้ อบต.ดำเนินการเรื่องการบริหารงานบุคคล 
 [ 25-02-2558 ]ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการประกวด 108 ฯลฯ[(ฉบับที่2)]
 [ 25-02-2558 ]การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557
 
[ 28-01-2558] สอบราคาจ้างเหมาโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ชนิดไม่เกิน ๕๐ ที่นั่ง(๑)... 
[ 28-01-2558] สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ชนิดไม่เกิน ๕๐ ที่นั่ง... 
[ 28-01-2558] สอบราคารถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง... 
[ 26-01-2558] สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านโชค หมู่ที่ ๓... 
[ 26-01-2558] สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์... 
[ 26-01-2558] สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างและบำรุงรักษาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโชคหัวแรต ห... 
 
     กระดานสนทนา... [กระดานสนทนา]   (อ่าน : 65/ ตอบ : 0)
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด