ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี
 สรุปแผนดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี (2557-2561)
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
มุมอาเซียน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 การจัดการความรู้ของท้องถิ่นในยุคไอที
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการคมนาคม
ด้านระบบสาธารณูปโภค
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  โครงการทู บี นัมเบอร์วัน มหกรรมออกกำลังกาย   โครงการฝึกอบรมการทำเครื่องประดับหัตถกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   โครงการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์และพวงหรีด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
  โครงการทู บี นัมเบอร์วัน มหกรรมออกกำลังกาย
  โครงการฝึกอบรมการทำเครื่องประดับหัตถกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  โครงการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์และพวงหรีด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 
 
 
[ 18-05-2558] ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘    
[ 24-04-2558] ประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๕๘    
 
[ 06-05-2558] ประชาสัมพันธ์แจ้งการรับเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤษภาค... 
[ 06-05-2558] การจัดการความรู้ของท้องถิ่นในยุคไอที... 
[ 03-03-2558] ประชาสัมพันธ์แจ้งการรับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๘... 
[ 28-01-2558] ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ ค... 
[ 27-01-2558] ประชาสัมพันธ์แจ้งการจดทะเบียนพาณิชย์ผู้ค้างาช้าง... 
[ 07-01-2558] เรื่อง เชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘... 
[ 07-01-2558] เรื่อง ประชาสัมพันธ์แจ้งการรับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘... 
[ 12-12-2557] เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๘... 
[ 08-12-2557] เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์... 
 
  [ 22-05-2558 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 5[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 22-05-2558 ]การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้สินไหมทดแทนจากการกระทำละเมินของเจ้าหน้าที่
  [ 22-05-2558 ]การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 
  [ 21-05-2558 ]การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
  [ 21-05-2558 ]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สู่การประเมินในชั้นเรียน 
 
 [ 22-05-2558 ]ประกาศสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานบัญชี ประจำปี 2558
 [ 22-05-2558 ]ประกาศสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานบัญชี ประจำปี 2558
 [ 22-05-2558 ]ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน ตามตัวชี้วัดคำรองรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
 [ 22-05-2558 ]การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 [ 21-05-2558 ]การจัดทำโครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 4 ปี 2558
 
[ 20-03-2558] เรื่องสอบราคาจ้างเหมาขยายผิวจราจรพร้อมลงหินคลุก บ้านเขวาสินรินทร์ หมู่ที่ ๒ เชื่... 
[ 20-03-2558] เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านนาตัง หมู่ที่ ๘ ตำบลเขวาสินริน... 
[ 20-03-2558] เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยหน้าฝายน้ำล้น บ้านนาตัง หมู่ที่ ๘ ตำบลเขวาสินร... 
[ 20-03-2558] เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านเขวาสินรินทร์ หมู่ที่ 2 ข้างห... 
[ 20-03-2558] เรื่อง สอบราคาจ้างเหมายกระดับถนนดิน บ้านเขวาสินรินทร์ หมู่ที่ ๑ จากห้วยตามาถึงนา... 
[ 28-01-2558] สอบราคาจ้างเหมาโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ชนิดไม่เกิน ๕๐ ที่นั่ง(๑)... 
 
     กระดานสนทนา... [กระดานสนทนา]   (อ่าน : 114/ ตอบ : 0)
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด