กระดานสนทนาทั้งหมด
   
เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี
 สรุปแผนดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสามปี (2557-2561)
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ประกาศเปิดเผยราคากลาง
 ข้อมูลการจัดหาพัสดุ
 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา
 รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 การจัดการความรู้ของท้องถิ่นในยุคไอที
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
 
โครงการปลูกดาวเรือง ประจำปี ๒๕๖๐
โครงการปลูกดาวเรือง ประจำปี ๒๕๖๐
 ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วันธงชาติไทย
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วันธงชาติไทย
เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ร่วมบริจาคเงิน สิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ร่วมบริจาคเงิน สิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
 
เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชาการ( LPA )
เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชาการ( LPA )
โครงการฝึกอบรมและจัดทำดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี ๒๕๖๐
โครงการฝึกอบรมและจัดทำดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี ๒๕๖๐
เก็บภาพความประทับใจช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
เก็บภาพความประทับใจช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
 
 
[ 16-08-2560] ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอ ...   doc120170816005415.pdf 
[ 29-12-2559] เรื่องการสรรหา และเลือกสรรบุคคลพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐   ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
[ 17-11-2559] ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ...   doc120161117205106.pdf 
[ 16-11-2559] ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   รายชื่อผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียน 
[ 16-11-2559] ประกาศเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์   การควบคุมการเลี้ยงสุกร การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุกร 
 
[ 16-08-2560] ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   การรับโอน(ย้าย) 
[ 01-08-2560] ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยสูงอายุ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือนสิงหาคม 2560   แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน แจ้งสมาชิก 
[ 31-07-2560] ข่าวฝากประชาสัมพันธ์   doc120170731210502.JPG 
[ 02-07-2560] ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยสูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖ ...   แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน แจ้งสมาชิกสภาเทศบาล 
[ 13-06-2560] ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลแทนตำ ...   doc120170613214155.pdf 
 
[ 30-05-2560] ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาลงหินคลุก บ้านเขวาหมู่ที่ ๒ จากนานายประมวล- ...   doc120170530024236.pdf doc220170530024236.pdf doc320170530024236.pdf doc420170530024236.pdf 
[ 30-05-2560] ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาลงหินคลุก บ้านเขวาหมู่ที่ ๒ จากนานายไม-ลำห้ ...   doc120170530023847.pdf doc220170530023847.pdf doc320170530023847.pdf doc420170530023847.pdf doc520170530023847.pdf 
[ 30-05-2560] ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาลงหินคลุก บ้านเขวาหมู่ที่ ๑จากนานายบุญเลิศ- ...   doc120170530023705.pdf doc220170530023705.pdf doc320170530023705.pdf doc420170530023705.pdf 
[ 30-05-2560] ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสดอหมู่ที่ ...   doc120170530023412.pdf doc220170530023412.pdf doc320170530023412.pdf doc420170530023412.pdf doc520170530023412.pdf doc620170530023412.pdf 
[ 30-05-2560] ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตร ...   doc120170530023039.pdf doc220170530023039.pdf doc320170530023039.pdf doc420170530023039.pdf 
 
 
  [ 17-08-2560 ]ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ.2560
  [ 17-08-2560 ]สอบถามความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 17-08-2560 ]หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 17-08-2560 ]แจ้งแก้ไขรายละเอียดการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนธันวาคม 2559[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 17-08-2560 ]ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 [ 17-08-2560 ]การสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561
 [ 17-08-2560 ]กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 [ 17-08-2560 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ท้องถิ่นอ.ท่าตูม, กาบเชิง,สนม, โนนารายณ์,สำโรงทาบ, ปราสาท, ลำดวน,และท้องถิ่นอ.ชุมพลบุรี)
 [ 15-08-2560 ]ชอเชิญนักทรัพยากรบุคคล ประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 เทศบาลและ อบต. 
 [ 15-08-2560 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและการรักษาสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
    เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้สำนักงาน... [ประภาศิริ ยะคะเสม]   (อ่าน : 8/ ตอบ : 0)
 
 
 
  เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 ( โทร. 0-4458-2074 , โทรสาร 0-4458-2052 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615